Tuyển dụng

Tuyển nhân viên kế toán

Công ty TTC cần tuyển nhân viên kế toán tổng hợp có kinh nghiệm với kế toán danh nghiệp, lập và báo cáo sổ sách hàng năm.
Liên hệ tại nhà máy công ty TTC hoặc hotline: 0983.264.195

Tin cùng chủ đề