Ống gió tròn xoắn

Ống gió tròn thông gió trong nhà máy, nhà cao tầng

Hệ thống ống gió trong nhà máy, nhà cao tầng do công ty TTC sản xuất, thi công, lắp đặt

Ống gió tròn thông gió trong nhà máy, nhà cao tầng

Ống gió tròn và cửa gió tròn khuếch tán

Ống gió tròn và cửa gió tròn khuếch tán của công ty TTC sản xuất và lắp đặt

Ống gió tròn và cửa gió tròn khuếch tán