Ống gió mềm cách nhiệt

Ống gió mềm cách nhiệt

Ống gió mềm cách nhiệt

Ống gió mềm cách nhiệt

Ống gió mềm là dạng ống có tính đàn hồi, dẻo, màu trắng bạc .

Có 2 loại : Loại trơn và loại cách nhiệt .

Ống gió mềm cách nhiệt