Ống gió

Hình ảnh hệ thống ống gió điển hình

Hình ảnh hệ thống ống gió điển hình

Phụ kiện chuyển hướng

TTC  là nhà sản xuất các sản phẩm của hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí chất lượng cao tại Việt Nam.
Sản phảm Phụ kiện chuyển hướng do TTC sản xuất

Phụ kiện chuyển hướng

Đầu nối ống gió Vuông tròn

Đầu nối ống gió Vuông tròn do công ty thông gió TTC sản xuất

Đầu nối ống gió Vuông tròn

Ông gió vuông

Ông gió vuông do công ty TTC sản xuất

Ông gió vuông

Ống gió tròn thông gió trong nhà máy, nhà cao tầng

Hệ thống ống gió trong nhà máy, nhà cao tầng do công ty TTC sản xuất, thi công, lắp đặt

Ống gió tròn thông gió trong nhà máy, nhà cao tầng

Hệ thống thông gió gồm ống gió vuông tròn

Hệ thống thông gió gồm ống gió vuông tròn do công ty TTC sản xuất và lắp đặt trong các công trình nhà máy, nhà cao tầng

Hệ thống thông gió gồm ống gió vuông tròn

Cút ống gió 90 độ

TTC  là nhà sản xuất các sản phẩm của hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí chất lượng cao tại Việt Nam.
Sản phẩm Cút ống gió 90 độ do công ty TTC sản xuất

Cút ống gió 90 độ

Cút tròn Elbow

TTC  là nhà sản xuất các sản phẩm của hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí chất lượng cao tại Việt Nam.
Sản phảm Cút tròn Elbow do TTC sản xuất

Cút tròn Elbow

Cút góc tròn

TTC  là nhà sản xuất các sản phẩm của hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí chất lượng cao tại Việt Nam.
Sản phảm Cút góc tròn do TTC sản xuất

Cút góc tròn

Đầu bịt ống gió

TTC  là nhà sản xuất các sản phẩm của hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí chất lượng cao tại Việt Nam.
Sản phảm Đầu bịt ống gió do TTC sản xuất

Đầu bịt ống gió

Hộp gió kiểu B

TTC  là nhà sản xuất các sản phẩm của hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí chất lượng cao tại Việt Nam.
Sản phảm Hộp gió kiểu B do TTC sản xuất

Hộp gió kiểu B

Hộp gió kiểu C

TTC  là nhà sản xuất các sản phẩm của hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí chất lượng cao tại Việt Nam.
Sản phảm Hộp gió kiểu C do TTC sản xuất

Hộp gió kiểu C

Khớp nối đầu máy

TTC  là nhà sản xuất các sản phẩm của hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí chất lượng cao tại Việt Nam.
Sản phảm Khớp nối đầu máydo TTC sản xuất

Khớp nối đầu máy

Quạt thông gió

Quạt thông gió

Quạt thông gió

Ống gió Vuông

TTC  là nhà sản xuất các sản phẩm của hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí chất lượng cao tại Việt Nam.
Sản phảm Ống gió vuông do TTC sản xuất

Ống gió Vuông

Hệ thống thông gió, ống gió vuông

Hệ thống thông gió, ống gió vuông của nhà sản xuất Công ty TTC

Hệ thống thông gió, ống gió vuông

Sản phẩm ống gió đã bọc cách nhiệt

Sản phẩm 1 ống gió đã bọc cách nhiệt của nhà sản xuất TTC

Sản phẩm ống gió đã bọc cách nhiệt

Phụ kiện con thu

TTC  là nhà sản xuất các sản phẩm của hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí chất lượng cao tại Việt Nam.
Sản phảm Phụ kiện con thu do TTC sản xuất

Phụ kiện con thu

Hệ thống thông gió tại nhà máy

Hệ thống thông gió tại nhà máy gốm nhiều ống gió vuông, ống gió tròn lắp đặt ngoài trời và trong nhà máy.

Hệ thống sản phẩm thông gió do công ty TTC sản xuất và lắp đặt.

Hệ thống thông gió tại nhà máy

Ống gió vuông lắp trần toà nhà

Sản phẩm Ống gió vuông lắp trần toà nhà chung cư, toà nhà siêu thị, trần tầng hầm,... của công ty TTC

Ống gió vuông lắp trần toà nhà

Ống gió lắp trần toà nhà - Hệ thống thông gió

Ống gió lắp trần toà nhà - Hệ thống thông gió do công ty TTC sản xuất và lắp đặt

Ống gió lắp trần toà nhà - Hệ thống thông gió

Sổ giày 45

TTC  là nhà sản xuất các sản phẩm của hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí chất lượng cao tại Việt Nam.
Sản phảm Sổ giày 45 do TTC sản xuất

Sổ giày 45

Chữ Tê Y cân

Chữ Tê Y cân

Chữ Tê Y cân

Phụ kiện bọc bảo ôn ống nước nóng lạnh

Phụ kiện bọc bảo ôn ống nước nóng lạnh của TTC sản xuất

Phụ kiện bọc bảo ôn ống nước nóng lạnh

Cút ống gió 45 độ

Công ty TTC là nhà sản xuất các sản phẩm của hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí tại Việt Nam.

Cút ống gió 45 độ do nhà máy của công ty TTC sản xuất

Cút ống gió 45 độ

Ovan đảo chiều

TTC  là nhà sản xuất các sản phẩm của hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí chất lượng cao tại Việt Nam.
Sản phảm Ovan đảo chiều do TTC sản xuất

Ovan đảo chiều

Ô van vuông cân

TTC  là nhà sản xuất các sản phẩm của hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí chất lượng cao tại Việt Nam.
Sản phảm Ô van vuông cân do TTC sản xuất

Ô van vuông cân

Phụ kiện thông gió con lệch trái

TTC  là nhà sản xuất các sản phẩm của hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí chất lượng cao tại Việt Nam.
Sản phảm Phụ kiện thông gió con lệch trái do TTC sản xuất

Phụ kiện thông gió con lệch trái

Tiêu âm soi lỗ

Sản phẩm tiêu âm soi lỗ  do công ty TTC sản xuất

Tiêu âm soi lỗ

Chữ thập cân

Chữ thập cân

Chữ thập cân

Sổ giày 90

TTC  là nhà sản xuất các sản phẩm của hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí chất lượng cao tại Việt Nam.
Sản phảm Sổ giày 90 do TTC sản xuất

Sổ giày 90

Phụ kiện chuyển vuông tròn

TTC  là nhà sản xuất các sản phẩm của hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí chất lượng cao tại Việt Nam.
Sản phảm Phụ kiện chuyển vuông tròn do TTC sản xuất

Phụ kiện chuyển vuông tròn

Ống gió mềm cách nhiệt

Ống gió mềm cách nhiệt

Ống gió mềm là dạng ống có tính đàn hồi, dẻo, màu trắng bạc .

Có 2 loại : Loại trơn và loại cách nhiệt .

Ống gió mềm cách nhiệt

Ống gió tròn và cửa gió tròn khuếch tán

Ống gió tròn và cửa gió tròn khuếch tán của công ty TTC sản xuất và lắp đặt

Ống gió tròn và cửa gió tròn khuếch tán

Ống gió vuông các loại

Ống gió vuông các loại

Ống gió vuông các loại